Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θέματα καλλιέργειας

Ελληνικά
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ Pistacia vera ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
Καλλιέργεια φυστικιού (video)
Θέματα Φυτοπροστασίας
Θέματα Λίπανσης
ΕΣΥΦ-Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας
Βιολογική καταπολέμηση εχθρών σε καλλιεργεια φιστικιας και συκιάς
Η λίπανση της Φυστικιάς
English
Italian pistachios-Green Gold of Bronte
Pistachio Manual 2005, University of California, Division of Agriculture and Natural Resources
Top 10 pistachio producing countries (video)
New pistachio varieties show promise for California cultivation
European Crop Protection
Efficacy of kaolin particle film and selected synthetic insecticides against pistachio psyllid Agonoscena targionii (Homoptera: Psyllidae) infestation, Crop Protection 24 (2005) 711–717
Evaluation of cetain mycotoxins in food. Fifty-sixth report of the joint FAO/WHO expert committee on food additives
Physical, compositional and sensory differences in nuts among pistachio (Pistachia vera L.) varieties, Scientia Horticulturae 125 (2010) 562–568
Effects of Salinity and Soil Phosphorus Applicationon Growth and Chemical Composition of Pistachio Seedlings, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 42:144–158, 2011
Pistachio (Pistacia vera) seed oil composition: geographic situation and variety effects, Grasas y Aceites, 59 (1), Enero-Marzo, 51-56, 2008
Morphological and qualitative study of pistachio (Pistacia vera L.) pollen grains and effect of different temperatures on pomological traits, Australian Journal of Crop Science 1(3) :108-114 (2008)
Chromosome studies on pistachio (Pistacia vera L.) from Iran
Good Agricultural Practices Manual - Guidelines for California Pistachio Growers
Fatty acid patterns of waste parts of Turkish Pistachia vera L. tree. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 48/2: 117–120, (2006)
Antioxidant activity and phenolic profile of pistachio (Pistacia vera L., variety Bronte) seeds and skins, Biochimie 92 (2010) 1115-1122
UC IPM Pest Management Guidelines: Pistachio
Profiles of Phenolics and Antioxidant Activity of Pistachio Hulls During Solid-State Fermentation by Phanerochaete chrysosporium- Involvement of Lignin Peroxidase and Manganese Peroxidase, Scientia Iranica, Vol. 14, No. 4, pp 373-378, 2007
Pistachio pesticides-Fungicides
Pistachio pesticides-Miticides
Εγγραφή στο Θέματα καλλιέργειας
Top