Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

New pistachio varieties show promise for California cultivation

 

California pistachio growers have long relied on a single female (‘Kerman’) and single male (‘Peters’) cultivar. Despite their benefits, these cultivars present important production and marketing concerns. To evaluate new varieties for the pistachio industry, we conducted the first randomized and replicated pistachio variety trials in the San Joaquin Valley, where most U.S. pistachios are grown. After more than a decade of scientific evaluation, several varieties new to California (such as ‘Kalehghouchi’) or the world (such as ‘Golden Hills’) demonstrated commercial potential for the California pistachio industry and would complement the production characteristics of ‘Kerman’.

http://escholarship.org/uc/item/0s66t0nt#page-1

 

Authors: 
Craig E. Kallsen, Dan E. Parfitt, Joseph Maranto and Brent A. Holtz
Chronology: 
Top