Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Pistachio Manual 2005, University of California, Division of Agriculture and Natural Resources

Authors: 
Coordinating Editor: Louise Ferguson. Assoc. Editors: Robert H. Beede, Mark W. Freeman, David R. Haviland, Brent A. Holtz, Craig E. Kallsen. Production Editor: JoAnn Coviello. Cover Design: Gwen Conville. This manual was written for the UCCE Pistachio Production Short Course, Nov. 2005.
Top