Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το κελυφωτό φυστίκι-Καλλιέργεια-Παραγωγή

Εγγραφή στο Το κελυφωτό φυστίκι-Καλλιέργεια-Παραγωγή
Top