Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Fatty acid patterns of waste parts of Turkish Pistachia vera L. tree. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 48/2: 117–120, (2006)

ABSTRACT: The fatty acid composition of waste products of Pistacia vera (pistachio tree) grown in Turkey was assayed. The waste products and various parts of the tree were classified as fresh leaves (FL), dried leaves (DL), stem (ST), branches, fresh skin of natural woody shell (unprocessed) (FSN), fresh kernel, and skin of processed woody shell. Gas chromatography-mass spectrometry data showed FSN, FL, DL and ST to be rich sources of fatty acids. In particular, FL contains a remarkable amount of linolenic acid (30.4?}3.28%).

Authors: 
Mustafa Aslan, Ilkay Orhan
Affiliation: 
Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Gazi University, Turkey
Top