γεωτρήσεις

Θεματικοί Χάρτες Υδάτων Αίγινα

Στο πλαίσιο της Δράσης Α2, συλλέγονται δείγματα υδάτων, τα οποία κατά κύριο λόγο προέρχονται από γεωτρήσεις και χρησιμοποιούνται για την άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων, τα οποία στη συνέχεια αναλύονται στο εργαστήριο του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται κάθε δύο μήνες προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της ποιότητας του νερού που χρησιμοποιείται στην άρδευση της φυστικιάς αλλά και άλλων καλλιεργειών.

Subscribe to RSS - γεωτρήσεις