Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

To AgroStrat στον Αυλώνα

Με τους παραγωγούς κελυφωτών φιστικιών στον Αυλώνα Αττικής θα βρεθεί το έργο Agrostrat την Πέμπτη 7 Δεκεμμβρίου στις 18:30. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Αυλώνα και θα παρουσιαστούν θέματα ορθολογικής λίπανσης και χρήσης του Λογισμικού Διαχείρισης Καλλιέργειας του έργου.

Ομιλητές θα είναι η Δρ. Μαρία Ντούλα, επιστημονική υπεύθυνη του έργου και ο Δρ. Γεράσιμος Τρωγιάνος από το Μπενάκειο Φυτοποθολογικό Ινστιτούτο.

Κατεβάστε την Αφίαα

Top