Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εξωτερική Επιστημονική Επιτροπή

Τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα του AgroStrat αξιολογούνται, εκτός από το ερευνητικό προσωπικό των συμμετεχόντων φορέων, και από Εξωτερική Επιστημονική Επιτροπή.

Μέλη Εξωτερικής Επιστημονικής Επιτροπής

Καθ. Άνθιμος Ξενίδης

Καθ. Άννα Ασημακοπούλου

Δρ. Αντώνης Ζορπάς

Δρ. Δημοσθένης Χάχαλης

Δρ. Γεράσιμος Τρωγιάνος

Δρ. Αντώνης Παπαδόπουλος

Top