Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστημονικές Ομάδες

Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών-Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Πολυτεχνείο Κρήτης

Top