Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4ο Ενημερωτικό Δελτίο AgroStrat περιόδου Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2014

Το 4ο Ενημερωτικό δελτίο του έργου, το οποίο καλύπτει την περίοδο Απριλίου - Σεπτεμβρίου 2014 είναι διαθέσιμο εδώ. Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες δράσεις του AgroStrat.

Top