Θεματικοί εδαφικοί χάρτες Αίγινας

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών δημιούργησε εδαφικούς θεματικούς χάρτες της Αίγινας στη διάρκεια της δράσης Α2. Οι χάρτες δημιουργήθηκαν από τον Δρα Σ. Θεοχαρόπουλο, τον κ. Χ. Κολοβό και τον κ. Δ. Αραπάκη και πρόκειται να ενσωματωθούν στο λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας της Δράσης Α4. Θεματικοί χάρτες δημιουργήθηκαν και από το Πολυτεχνείο Κρήτης (ομάδα εργασίας: Καθ. Κ. Κομνίτσας, Δρ. Γ. Μπάρτζας).

Δείτε τους χάρτες