Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εγχειρίδιο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Ενδεδειγμένη Αξιοποίηση της Ιλύος των Αστικών λυμάτων

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ιδιαίτερα με τις σύγχρονες συνθήκες της αειφόρου ανάπτυξης, πολλές φορές έχει δημιουργηθεί για την ιλύ των αστικών λυμάτων το αυτονόητο ερώτημα: «πρόκειται για απόβλητο ή για λίπασμα»; Ακριβώς αυτός ο προβληματισμός [απόρριψη ή αξιοποίηση], αναφορικά με την επιβαλλόμενη διαχείριση της ιλύος των αστικών λυμάτων, αν δηλ. αυτή ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί ως απόβλητο, ή να αξιοποιηθεί ως λίπασμα, αποτελεί αντικείμενο του ανά χείρας Εγχειριδίου ορθής γεωργικής πρακτικής για την ενδεδειγμένη αξιοποίηση του υλικού αυτού.

Η ιλύς αντιπροσωπεύει ένα υλικό πλούσιο σε οργανική ουσία και με αναμφισβήτητη λιπασματική αξία, που είναι απαραίτητο για τα ελληνικά εδάφη, τα οποία χαρακτηρίζονται από μικρή περιεκτικότητα στα παραπάνω συστατικά. Η ενδεδειγμένη κατάσταση των εδαφών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξασφάλιση της καλής κατάστασης της αγροτικής παραγωγής, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναβαθμισθεί με στόχο την ποιοτική βελτίωση και την αναμόρφωση των αγροτικών προϊόντων.

Προκειμένου να ενημερωθούν οι παραγωγοί των αγροτικών προϊόντων της χώρας, αναφορικά με βασικά θέματα, τα οποία τους αφορούν άμεσα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνέχεια των σχετικών μακροχρόνιων προσπαθειών του, προβαίνει στην παρούσα έκδοση, η οποία επιτελεί διπλό στόχο. Αφ΄ ενός μεν επιζητεί την, όσο το δυνατόν, πληρέστερη παροχή πληροφοριών για το υπ’ όψη θέμα, αφ’ ετέρου δε προβάλει την περαιτέρω ενίσχυση του προβληματισμού, αναφορικά με τους κινδύνους που μπορούν να προέλθουν από την εσφαλμένη χρησιμοποίηση της ιλύος για τους ανθρώπους, τη φυτική και τη ζωϊκή παραγωγή, τα εδάφη, τους υδροφορείς και την ατμόσφαιρα.

Η αρχή της διαχείρισης όλων των φυσικών υλικών με το κλείσιμο του οικολογικού κύκλου, η πρόληψη και η αποτροπή φαινομένων ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και η προστασία των φυσικών πόρων, εντάσσονται στις θεμελιώδεις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Στη προκειμένη περίπτωση, το κατάλληλο πλαίσιο για την αξιοποίηση της ιλύος των αστικών λυμάτων συνίσταται στην εφαρμογή των κανόνων αυτών, με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσήλωση και πιστότητα.

Εκτός τούτων, μεγάλη σημασία αποδίδεται επίσης στην υλοποίηση σύγχρονου πνεύματος ευρύτερης, από γεωγραφική άποψη, θεώρησης των προβλημάτων, τα οποία μπορεί να προέρχονται από την κακή διαχείριση της ιλύος των αστικών λυμάτων, όπως και κάθε υλικού με παρόμοιους χαρακτήρες. Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν, τόσο οι παρούσες, όσο και οι επόμενες γενεές, τη μεγάλη σημασία του γενικού αξιώματος της σύγχρονης εποχής, που αποδίδεται ανάγλυφα ως εξής: «Σκεπτόμαστε πλανητικά και ενεργούμε τοπικά»

Authors: 
Παναγιώτης Κουλουμπής , Χρίστος Τσαντίλας
Affiliation: 
Εθνικό ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Chronology: 
Top