Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μελέτη του προβλήματος των αφλατοξινών σε κελυφωτά φυστίκια

Η μεταπτυχιακή εργασία της Δρος Μ. Γεωργιάδου ασχολείται με τη μόλυνση των ελληνικών κελυφωτών φυστικιών με αφλατοξίνη και πραγματοποιήθηκε σε όλες τις φάσεις παραγωγής, από την αρχή της ωρίμανσης μέχρι και την αποθήκευση. Σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί το στάδιο που παράγεται η αφλατοξίνη, πως εξελίσεται η μόλυνση κατά τη διάρκεια των σταδίων παραγωγής και επεξεργασίας, κάτω από ποιες συνθήκες και ποιες πρακτικές, με απώτερο στόχο να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πριν ή/και μετά τη συγκομιδή, ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση αφλατοξίνης στο τελικό προϊόν στα αποδεκτά όρια.

Authors: 
Δρ. Μαρία Γεωργιάδου
Affiliation: 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Μεταπτυχιακή Ερευνητική εργασία
Inventory category: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Fystikia Aiginhs.pdf5.23 MB
Top