Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ερωτηματολόγιο για την Ανάλυση Κύκλου Ζωής

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Πόση είναι η ετήσια παραγωγή κελυφωτών φυστικιών τα τελευταία 5 έτη (kg ή τόννους);
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Ποιες από τις παρακάτω δραστηριότητες εφαρμόζετε κατά την καλλιέργεια των κελυφωτών φυστικιών;
 Προσωπικό/ΕργασίαΌχημαΧρονική περίοδος (π.χ Από Οκτώβριο - Νοέμβριο)
Φύτεμα – Φροντίδα καλλιέργειας
Μηχανικό Όργωμα – Φρεζάρισμα
Χημική Λίπανση
Οργανική Λίπανση (Κοπριά)
Ψεκασμός φυτοφαρμάκων
Κλάδεμα
Άρδευση (Πότισμα)
Συγκομιδή
Μεταφορικά
Διαχωρισμός - Διαλογή
Άλλο, παρακαλώ διευκρινίστε
Ποια από τα παρακάτω είδη/μηχανήματα εφαρμόζετε στην καλλιέργειας σας; Παρακαλώ διευκρινίστε την απάντησή σας;
Παρακαλώ προσδιορίστε το οργανικό φορτίο του λιπάσματος που εφαρμόζετε κατά την καλλιέργεια των κελυφωτών φυστικιών.
ανά στρέμμα σε kg
ανά στρέμμα σε kg
ανά στρέμμα σε kg
Χρησιμοποιείτε νερό για την άρδευση της καλλιέργειάς σας από:
Ετήσια ποσότητα νερού ανα στρέμμα σε κυβικά μέτρα, m3
Ετήσια ποσότητα νερού ανα στρέμμα σε κυβικά μέτρα, m3
μ
Ετήσια ποσότητα νερού ανα στρέμμα σε κυβικά μέτρα, m3
Πόση είναι η ετήσια κατανάλωση της καλλιέργειά σας σε ηλεκτρική ενέργεια από:
KWh
KWh
KWh
Με ποιους τρόπους διαχειρίζεστε τα στερεά απόβλητα της καλλιέργειάς σας;
 Είδος διαχείρησηςΕτήσια ποσότητα ανά στρέμμα
Κελύφη
σε κυβικά μέτρα, m3
Κλαδέματα
σε κυβικά μέτρα, m3
Πλαστικές συσκευασίες
σε κυβικά μέτρα, m3
Φυτοφάρμακα (συσκευασία)
σε κυβικά μέτρα, m3
Άλλο, παρακαλώ διευκρινίστε
σε κυβικά μέτρα, m3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ (Προαιρετική συμπλήρωση)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Καθ. Κων/νος Κομνίτσας
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
73100 Χανιά
Email: komni@mred.tuc.gr
Τηλ. 28210 376786

Top