Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτοδιοίκηση - πληθυσμός - δραστηριότητες

Εγγραφή στο Αυτοδιοίκηση - πληθυσμός - δραστηριότητες
Top