4ο Ενημερωτικό Δελτίο AgroStrat περιόδου Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2014

Το 4ο Ενημερωτικό δελτίο του έργου, το οποίο καλύπτει την περίοδο Απριλίου - Σεπτεμβρίου 2014 είναι διαθέσιμο εδώ. Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες δράσεις του AgroStrat.