Συμμετοχή του AgroStrat στο 9ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αποκατάσταση του Περιβάλλοντος, SER 2014

Το AgroStrat συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αποκατάσταση του Περιβάλλοντος, SER 2014, στο Ούλου της Φινλανδίας μεταξύ 3 και 8 Αυγούστου.

Η συντονίστρια του έργου Δρ. Μαρία Ντούλα παρουσίασε στο κοινό το θέμα ¨Ανάπτυξη στρατηγικών προστασίας και ελέγχου του εδάφους σε περιοχές διάθεσης αγροτικών αποβλήτων". Η παρουσίαση περιείχε αποτελέσματα και προτάσεις τόσο από το AgroStrat, όσο και από το έργο LIFE PROSODOL (Στρατηγικές για την προστασία και έλεγχο της ποιότητας του εδάφους σε περιοχές διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες).

Συγγραφείς: Μ. Ντούλα, Α. Σαρρής, J.L. Moreno, F. Tinivella, Κ. Κομνίτσας

Κατεβάστε την παρουσίαση (στα αγγλικά)

Κατεβάστε την περίληψη (στα αγγλικά)

Βιβλίο Περιλήψεων συνεδρίου