Ενημερωτικό Δελτίο περιόδου Οκτωβρίου 2013 - Μαρτίου 2014

Το 3ο Ενημερωτικό Δελτίο του AgroStrat είναι διαθέσιμο εδώ.
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες δράσεις του έργου.