Συμμετοχή του AgroStrat στο Διεθνές Συνέδριο EGU General Assembly 2014

Το AgroStrat συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο  European Geosciences Union General Assembly 2014 στη Βιέννη. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε το διάστημα 27 Απριλίου έως 2 Μαϊου 2014.

Η Δρ. Μαρία Ντούλα, συντονίστρια του AgroStrat παρουσίασε στο κοινό το θέμα "Αξιολόγηση και έλεγχος της ποιότητας του εδάφους σε περιοχές διάθεσης αγροτικών αποβλήτων-Δείκτες Ποιότητας εδάφους" επικεντρώνοντας σε αποτελέσματα του έργου AgroStrat αλλά και του έργου PROSODOL.

Τίτλος παρουσίασης : Assessing and monitoring soil quality at agricultural wastes disposal areas-Soil indicators

Κατεβάστε την περίληψη (αγγλικά) και την παρουσίαση (αγγλικα)