Το AgroStrat με τους παραγωγούς Κελυφωτού Φυστικιού στη Λάρισα

Στις 29 και 30 Μαϊου πραγματοποίηθηκε επίσκεψη της Δρ. Μαρίας Ντούλα σε περιοχές της Λάρισας όπου καλλιεργείται κελυφωτό φυστίκι. Έγιναν συναντήσεις με παραγωγούς και γεωπόνους της περιοχής. Ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση για θέματα που αφορούν στην καλλιέργεια κελυφωτού φυστικιού στη Λάρισα έγιναν με τον κ. Γιώργο Τσινούλη, γεωπόνο και καλλιεργητή. Η Δρ. Μ. Ντούλα παρουσίασε τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου και έγιναν δειγματοληψίες εδάφους και νερού. Το θέμα, το οποίο ιδιαίτερα αναδείχθηκε ήταν αυτό της έλλειψης νερού για άρδευση και της χρήσης νερού από γεωτρήσεις μέ βάθος μέχρι και 340 μέτρα. Στη Λάρισα, πολλοί παραγωγοί καλλιεργούν την ποικιλία "Ποντίκης" ενώ χρησιμοποιούν υπόγειο σύστημα άρδευσης.

Δείτε φωτογραφικό υλικό της ποικιλίας που καλλιεργείται στη Λάρισα και του συστήματος άρδευσης που χρησιμοποιείται