Το AgroStrat στην Τουρκία

Ενημερωτικό υλικό σχετικό με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου Agrostrat, διανεμήθηκε από τον Καθ. Κ. Κομνίτσα, σε συμμετέχοντες του "International Solid Waste, Water and Wastewater Congress", το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 22 και 24 Μαΐου, 2013, στην Κωνσταντινούπολη.