Χάρτες Επικινδυνότητας Υπόγειων Υδάτων

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Υπόγειων Υδάτων κατασκευάστηκαν με χρήση του Μοντέλου DRASTIC

Περισσότερες πληροφορίες για την κατασκευή των χαρτών υπάρχουν στην παρουσίαση των Γ. Μπάρτζα, Δ. Ζαχαράκη, Κ. Κομνίτσα "Evaluation of groundwater vulnerability in Aegina island, Greece, using GIS-based methods" στο 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφόρο Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Cyprus 2016.

Authors: 
Γ. Μπάρτζας, Δ. Ζαχαράκη, Κ. Κομνίτσας
Affiliation: 
Πολυτεχνείο Κρήτης, τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Chronology:

Inventory category: