Ερωτηματολόγιο για την Ανάλυση Κύκλου Ζωής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Καθ. Κων/νος Κομνίτσας
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
73100 Χανιά
Email: komni@mred.tuc.gr
Τηλ. 28210 376786