φυτοπροστασία

Θέματα Φυτοπροστασίας

Πληροφορίες, μελέτες και άρθρα σχετικά με την φυτοπροστασία και τα φυτοφάρμακα.

ΕΣΥΦ-Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ), πρώην Πανελλήνιος Σύλλογος Εισαγωγέων Βιομηχάνων Γεωργοχημικών (ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΓΕ.), ιδρύθηκε το 1970, με έδρα την Αθήνα και εκπροσωπεί τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φυτοφαρμάκων ή αλλιώς φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως είναι ο διεθνώς καθιερωμένος δόκιμος όρος.

Subscribe to RSS - φυτοπροστασία