Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ερωτηματολόγιο για κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ (Προαιρετική συμπλήρωση)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Καθ. Κωνσταντίνος Κομνίτσας
Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
73100 Χανιά
Email: komni@mred.tuc.gr
Τηλ. 28210 37686

Top