Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το AgroStrat έχασε έναν αγαπημένο φίλο και πολύτιμο συνεργάτη

Το AgroStrat έχασε στις 23 Δεκεμβρίου 2017 τον Παύλο Γεωργιάδη, έναν από τους τρεις πιλοτικούς παραγωγούς του. Ο Παύλος δούλεψε με τις ομάδες του έργου δύο χρόνια στο χωράφι του στο Κλκίς με τον ξεχωριστό του τρόπο που τον εκανε αγαπητό σε όλους.

Δεν υπάρχουν λόγια αποχωρισμού για σένα Παύλο, θα είσαι πάντα στην καρδιά μας!

Top