Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αίγινα

Γενικά χαρακτηριστικά

Διεθνής και εθνική βιβλιογραφία

Γεωργικές - Κτηνοτροφικές δραστηριότητες

Γενικά περιβαλλοντικά θέματα

Αυτοδιοίκηση - πληθυσμός - δραστηριότητες

Pistachia vera L.

Περιβάλλον

Το κελυφωτό φυστίκι-Καλλιέργεια-Παραγωγή

Top